De diëtist online - Persoonlijk en professioneel voedingsadvies, ook via e-mail
Tarieven en terugbetaling
 
Voor een diëtist gelden geen wettelijke tarieven. Onze beroepsvereniging stelt voor face to face - consultaties wel een richttarief voor. Voor het jaar 2014 is dit 23,6 EUR per halfuur. Bij mij zal u nooit meer betalen dan deze richtlijn. Wel moet u er rekening mee houden dat een eerste consultatie (intake) één uur in beslag neemt. 

Online voedingsadvies kost 35 euro. Hierin zit alle informatie die u nodig heeft om zelf aan de slag te gaan. Bovendien kan u me nadien nog mailen bij onduidelijkheden, moeilijkheden, nood aan recepten,... 
 
De meeste mutaliteiten vergoeden een deel van de kosten van een behandeling bij de diëtist. De voorwaarden zijn echter verschillend per mutualiteit en veranderen regelmatig. U gaat dus best zelf even langs bij uw eigen mutualiteit om zeker te weten of u recht op een terugbetaling heeft. 
 
Indien u diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie heeft, komt u in aanmerking voor een zorgtraject. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.zorgtraject.be. Uw huisarts is de ideale persoon om u hierbij verder op weg te helpen.
 
De diabetespas is een andere manier voor diabetici om van een terugbetaling te kunnen genieten. Meer informatie is te vinden op www.diabetes.be/4/diabeteszorg.aspx.
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint